افزایش تقاضای زغال سنگ در آسیا بر خلاف کاهش جهانی آن

منابع تجدیدپذیر باعث کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در اروپا و ایالات متحده شده است اما در چین ظرفیت استفاده از آن افزایش یافته است.

به گزارش یاشیل یول ، تقاضای جهانی برای زغال سنگ امسال برای اولین بار طی دو سال اخیر کاهش یافته است زیرا در کشورهای اروپایی و ایالات متحده، تمایل به استفاده از گاز ارزان قیمت و انرژی تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه های زغال سنگ افزایش پیدا کرده است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) نشان می دهد که در سال 2019 پس از استفاده فراوان دو ساله از این سوخت، به دنبال کاهش نیروگاه های زغال سنگ، تقاضای جهان نیز برای زغال سنگ در سال 2019 کاهش یافته است.

سازمان دیده بان انرژی جهان می گوید كه هنوز برای گفتن اینکه كه آیا اشتهای جهانی برای زغال سنگ همچنان رو به كاهش خواهد بود بسیار زود است. زیرا سرنوشت این صنعت عمدتاً در دست سیاستگذاران چینی است.

زغال سنگ بزرگترین منبع تولید برق در جهان است که نیمی از آن در چین تولید شده و برای نیروگاه های زغال سنگ چینی استفاده می شود.

گزارش سالانه IEA در مورد صنعت زغال سنگ نشان داد که بزرگترین کاهش مصرف برق حاصل از نیروگاه های زغال سنگ، به دلیل کاهش شدید تقاضای زغال سنگ از اروپا و آمریکا اتفاق افتاده است.

یکی از مدیران آژانس بین المللی انرژی می گوید این پایان زغال سنگ نیست، زیرا تقاضای آسیا برای تولید  برق به دلیل رشد اقتصادی گسترده و افزایش تعداد خانه ها با دسترسی به برق، رو به رشد است.

سازمان IEA انتظار دارد که سهم برق تولید شده از نیروگاه های  زغال سنگ که در سال گذشته ۳۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۴ به ۳۵ برسد.

منبع : theguardian

 

ارسال نظر