حمل و نقل عمومی؟

رئیس شورای شهر تهران در توییترش از وضعیت بد حمل و نقل عمومی در تهران خبر داد.

رئیس شورای شهر تهران توییترش نوشته است: طی ۳۰ سال سپری شده از پایان جنگ، وضعیت حمل ونقل عمومی تهران در بدترین شرایط قرار دارد و اگر به سرعت راجع به این موضوع اقدامی عاجل از سوی دولت و شهرداری صورت نپذیرد، وضعیت از شرایط فعلی بدتر خواهد شد.

ارسال نظر