در پژوهش مشترک با پژوهشگران بین‌المللی صورت گرفت؛

بررسی اثرات مواجهه کوتاه‌مدت با ذرات معلق(PM) در روزهای با گردوغبار

در پژوهش مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران اسپانیایی، ایتالیایی، استرالیایی و دانشگاه شهید بهشتی، اثرات مواجهه کوتاه مدت با ذرات معلق(PM) در روزهای همراه با گردوغبار و بدون گردوغبار با مرگ و میر در ایران بررسی شد.

به گزارش یاشیل یول به نقل از ایسنا، فاطمه میوانه، دانشجوی دکترای دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه وجود غلظت بالای ذرات معلق در طوفان های گردو غباری و هوای آلوده تاثیر مخربی بر سلامت شهروندان می گذارد، گفت: در این پژوهش به بررسی اثر این ذرات بر سلامت شهرندان ساکن شهرهای بزرگ ایران از جمله کلان شهر تهران و شهر اهواز پرداخته شد.

وی ادامه داد: در همین راستا پس از شناسایی روزهای دارای PM ۱۰(ذرات معلق با قطر کمتر از۱۰ ) با غلظت بیشتر از ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب و بررسی نسبت بین PM ۱۰ و( PM ۲.۵ذرات معلق با قطر کمتر از۲.۵ ) در طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ارتباط مرگ و میر روزانه با این ذرات در دو شهر تهران و اهواز با استفاده از مدل ( Case-Crossover ) مبتنی بر رگرسیون پواسون مشروط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که اثرگزاری PM ۱۰ در شهر اهواز بدون تاخیر زمانی وجود ارتباط معنی دار آن با افزایش مرگ و میر روزانه بوده است در حالی که در شهر تهران PM ۲.۵ بیشترین معنی داری این ارتباط را با تاخیر زمانی ۲ و ۳ روزه نشان داده است.

وی ادامه داد: همچنین ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ ارتباط معنی داری با مرگ و میرهای روزانه در اهواز نداشته اند.

میوانه یادآورشد: این پژوهش بصورت مشترک بین پژوهشگران دانشگاه های حکیم سبزواری، علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه ارزیابی محیط زیست و تحقیقات آب بارسلونا اسپانیا، گروه اپیدمیولوژی لاتزیو ایتالیا، گروه بهداشت عمومی و پیشگیری پزشکی دانشگاه موناش استرالیا انجام پذیرفت.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پژوهشی در مقاله ای در نشریه Environment International با IF: ۷.۹۴۳ که جزو ۱۰ درصد برتر نشریات ENVIROMENTAL SCIENCES است، منتشر شده است.

ارسال نظر