یادداشت؛

تاثیر آلودگی هوا بر روی پرندگان شهری

این روزها کسی نیست که از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ صحبت نکند و اثرات زیانبار آن را در زندگی و سلامت انسانها مشاهده نکند.بالارفتن تعداد بیماران سرطانی و بیمارانی که مشکل تنفسی و قلبی پیدا میکنند خود موید این نکته است.

در این بین فقط انسانها نیستند که این اثرات مرگبار را درزندگی شاهدند.حیوانات شهری در معرض آسیب بیشتری هستند چون در هوای آزاد زندگی میکنند و نکته تاسف بارتر اینکه در ایجاد این آلودگی هیچ نقشی نداشته اند.شاید بتوان گفت که انسانها دارند نتیجه روش زندگی غلط خود را می بینند.ولی این حیوانات شهری هستند که بدون انجام یک کار اشتباه و کاری خارج از وظایفی که خلقت برای آنها تعریف کرده دچار زیانها یی میشوند که خودشان در ایجاد آن  نقشی نداشته اند و این اجحاف بزرگی است بر حق همسایگان ما.

هدف از ترجمه این مقاله نشان دادن گوشه کوچکی است از اثرات زیان بار و اسفناک آلودگی هوا بر یکی از گونه های حیوانات شهری. دیر زمانی است که چهچهه بلبل و سروصدای صبحگاهی پرندگان که نشانه روزی پر برکت و زیبا بود از خاطر ما رفته است و تو گویی برکت از این شهر رخت بربسته است و در این بین فقط ما مقصریم.

 

پرندگان هم از آلودگی هوا آسیب می بینند همانگونه که ما آسیب می بینیم.

بسیاری از ذراتی که در هوا منتشر می شوند و باعث آلودگی می گردند ، نگرانی جدیی نیز برای جمعیت پرندگان ایجاد می کنند.درمورد اثرات آلودگی هوا بر انسانها مطالب زیادی شنیده شده ، اما این آلودگی بر روی پرندگان چه تاثیری دارد؟

به دنبال فعالیتهایی برای هوای پاکیزه در انگلیس در سال 1956 ، بازگشت چندین قطعه از پرندگان به شهر لندن گزارش شد.در سال 1986 ، تراز آلودگی هوا در شهر مکزیکوسیتی ، بسیار شدید بود و گزارشهای زیادی مبنی بر افتادن پرندگان از آسمان در حال پرواز دریافت شد.در سال 2013، افراد ساکن در حاشیه جنگلی در سنگاپور که دچار آتش شده بود ، در نزدیک خانه هایشان ، اجساد پرندگان مرده را پیدا کردند.بر اساس مطالعه صورت گرفته بر روی پرندگانی که درهوایی که ما از آن تنفس می کنیم ، شریک هستند ،همان مشکلاتی که در انسانها براثرآلودگی هوا ایجاد می شود ، همان مشکلات نیز برای پرندگان ایجاد می شود.در ادامه مطالعات نشان داده شد که تاثیر آلودگی هوا می تواند بر روی زیستگاه پرندگان نیز تاثیر بگذارد.

تاثیر مستقیم بر پرندگان

ازن و اکسید نیتروژن ، دو ذره از شایعترین عوامل آلودگی هوا در کالیفرنیا هستند ، اکسیدهایی قوی هستند که می تواند باعث آسیب مستقیم و غیر قابل برگشت به ریه های پرندگان شود.قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این آلودگی می تواند منجر به التهاب رگهای خونی و نارسایی خون رسانی به ریه و در نتیجه آسیب ریه شود.پرندگان در معرض استنشاق ذرات بیشتری ازآلودگی نسبت به انسانها هستند زیرانرخ تنفس بالاتری دارند و زمان بیشتری را در هوای آزاد سپری می کنند. ذرات فوق العاده ریز ، به ویژه آنهایی که کمتر از 2.5 میکرون قطر دارند ، آنقدر کوچک هستند تا بتوانند به عمیقترین شاخه های ریه نفوذ کنند.مطالعات نشان داده است که قرار گرفتن به مدت طولانی در معرض آلودگی با ذرات PAHS ، که معمولا عامل انتشار این ذرات هم ترافیک هست ، باعث رها کردن تخمها و جوجه های تازه متولد شده و یا کاهش رشد در پرندگان می شود.یک تحقیق در اسپانیا نشان داد که پرندگان سیاه ( نام یک گونه از پرنده در کالیفرنیا ) که طولانی مدت در معرض آلودگی هوا قرار گرفتند ، وزنشان به طرز محسوسی کاهش یافته است.تاثیر PAHS  هم در جهش دی ان ای در کرگدن دوسره در کانادا نیز دیده شده که به فرزندانشان هم می تواند منتقل شود.مشابها در پرندگان و انسانها ، جهش های دی ان ای می تواند ، فرآیندهای سلولی را مختل کند و سلولها به طرز غیر قابل کنترل تقسیم میشود و این اتفاق سرطان نامیده می شود.

بر طبق یک تحقیق ، پرندگان که در معرض آلودگی هوا در دراز مدت قرار می گیرند ، تعداد گلبولهای قرمز پایینتر دارند و با سایر پرندگان ترکیبات متفاوت دارند.

تاثیر بر زیستگاهی پرندگان

ازن ، بصورت مستقیم ، بر جوامع گیاهی که پرندگان برای تغذیه ، لانه سازی ، و پناهگاه به آنها وابسته هستند ، صدمه می زند.بنا به گفته جامعه حفاظت از محیط زیست ، بوته هایی مانند آفتابگردان و یا درختانی مانند کاج پاندروزا و بوته های پنبه ، به نسبت بقیه گونه ها در برابر ازن بسیار آسیب پذیر هستند . یک مطالعه در ویرجینیا مشخص کرد که با گذشت زمان ، افزایش سطح ازن ممکن است باعث کاهش تنوع گونه ای ، تغیرات آب و چرخه های اکوسیستمی شود و راه را برای گونه های مهاجم باز کند.

مطالعه ای که بطور گسترده در مورد تاثیر آلودگی هوا بر تنوع زیستی در شرق ایلات متحده انجام شد ، نشان داد که تجمع اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد ، باعث می شود که خاک و آب اسیدی شوند.اسیدی شدن خاک و آب باعث کاهش و یا کم شدن ارزش غذایی منابع غذایی پرندگان میشود.در بعضی مناطق به معنای کم شدن کلسیم در محیط است .طبق یک مطالعه در شرق آمریکا ازآنجا که کلسیم یک جز ضروری از پوسته تخم پرندگان است ، کلسیم کمتر به معنای تخم گذاری کمتر است.

اکسید نیتروژن موجود در آلودگی هوا باعث دفع شدن بیش از حد مواد مغذی در آب دفع شده از بدن میشود.(EUTROPHICATION  ).

یوتروفیزاسیون می تواند باعث کاهش جمعیت ماهی و بی مهرگانی شود که منابع غذایی پرندگان هستند.با گذشت زمان ، تجمع اکسید نیتروژن نیز ممکن است راه را برای رشد گیاهان نیتروژن دوست در زیستگاه گیاهان بومی هموار کند ، لایچنین ( یکی از گونه های بومی کالیفرنیا ) که پرندگان کالیفرنیا از آن برای لانه سازی و به عنوان ماده غذایی استفاده می کنند درمیان نخستین گیاهانی هستند که آسیب می بینند.

مقاله ای از انجمن Audubon  (انجمن مربوط به حفاظت و تحقیق در مورد پرندگان ، واقع در کالیفرنیا)

ترجمه:سولماز عظیم زاده / فعال زیست محیطی

ارسال نظر