درباره ما

در شرایطی که هر روز رسانه ای تازه در کشور و به تبع آن در استان آذربایجان شرقی بوجود می آید و عمده این رسانه ها وابسته به جناح های سیاسی اند و همین می شود که رسانه در انعکاس صدای مردم با مشکل مواجه می شود و چهره های سیاسی مقدم بر مسائل و مشکلات می شود، گرچه  در تعریف خبر آمده شخصیت خود یکی از عوامل تاثیرگذار در اهمیت خبر است. بنابراین در روزگار امروز بی گمان باید به سمت رسانه های تخصصی حرکت کرد. 

چهره های دغدغه مند زیست محیطی اعم از دانش آموختگان این حوزه تا فعالان آن، سالها درباره مسائل زیست محیطی هشدار دادند اما زیر سایه اخبار دیگر قرار گرفت تا رفته رفته این هشدار ها به واقعیت تبدیل شود و کشور هم اکنون در مصاف با بحران های زیست محیطی دست و پنجه نرم کند. 

این اتفاقات دست به دست یکدیگر داد تا گروه کوچکی از خبرنگاران شهر تبریز با مشارکت یکدیگر و بدون هرگونه وابستگی سیاسی و جناحی اقدام به تاسیس این پایگاه خبری بگیرند. 

یاشیل یول، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی چه در داخل ایران و چه خارج، هیچ کمک مالی دریافت نمی کند و بنا هم ندارد از لحاظ مالی وابستگی داشته باشد زیرا وابستگی مالی، پایان آزادگی رسانه است. یاشیل یول بر اساس قوانین کشور و پس از طی مراحل  قانونی اقدام به اخذ مجوز از معاونت مطبوعاتی کشور نمود.

این رسانه خود را موظف می داند نسبت به تولید محتوای لازم برای دغدغه ها و مشکلات زیست محیطی کشور و به طور خاص استان آذربایجان شرقی اقدام نماید.