یادداشت ها

اوهام آبی!

حنیف رضا گلزار/کارشناس ارشد خاک و آب،عضو هیات مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

رد پاي آب

دکتر معصومه ابتکار/معاون رئیس جمهور

لطفا به اقلیم ایران دست

محمد درویش/عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و تحقیقات بیابان کشور

ورزش و سلامت

خطر بازگشت بیماری گواتر با مصرف «نمک‌ دریا»

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی با عنوا ...

سمن ها

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تایید موضوع سگ‌کشی در ...

آب و هوای استان ها

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
دما شهر

شاخص کیفی هوا

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
شاخص شهر
50 تبریز
40 زنجان
58 ارومیه
69 تهران
50 اردبیل
85 اهواز
85 اصفهان

گزارش تصویری